Werkwijze en tarieven

Lataster & Vojacek hechten veel waarde aan een persoonlijke werkwijze. Om die ondersteuning te bieden is het van essentieel belang dat u vertrouwen heeft in de toegevoegde waarde van de mediator, conflictbemiddelaar of conflictcoach. Daarom wordt tijdens het eerste gesprek de onafhankelijke en neutrale rol, evenals de geheimhoudingsplicht toegelicht. Gevoel van vertrouwen en veiligheid bevorderen openheid.

Door Lataster & Vojacek wordt veel aandacht besteed en uitleg gegeven over het mediationproces zelf alvorens met de mediation te starten.

 

Kern van het conflict
Vervolgens concentreert de mediator zich op de kern van het conflict. Belangrijk is dat duidelijk wordt waar het conflict over gaat, zodat onderscheid kan worden gemaakt in het soort conflict en de fase waarin het conflict zich bevindt. Vooral dit laatste bepaalt de wijze waarop partijen reageren en de kwaliteit van de oplossing. Openheid van de partijen verhoogt in deze fase veelal de creativiteit die nodig is om te onderzoeken wat de behoefte is van de partijen.

Soms kan het van belang zijn dat er een individueel gesprek plaatsvindt met elk van de betrokkenen. Iedereen krijgt dan de ruimte om bepaalde zaken te bespreken met de mediator alvorens deze aan bod komen tijdens de gezamenlijke gesprekken. Individuele gesprekken vinden alleen plaats als alle betrokken partijen hiermee akkoord gaan.

Voortgang en kosten
Aan het eind van het eerste gesprek worden er  (taak)afspraken gemaakt om de voortgang te garanderen tijdens de vervolggesprekken. Ook de wijze van verslaglegging en de vaststelling van de overeenkomst komen aan bod. Lataster & Vojacek werken met een overeenkomst van MfN, Mediatorsfederatie Nederland.

Intakegesprek: € 75,- per uur exclusief btw (maximaal 2 uur).
Particulieren: € 140,- per uur exclusief btw, prijzen uitgaande van bemiddeling op ons kantoor. Bij alternatieve locaties worden eventuele kosten doorberekend.*
Bedrijven: € 190,- per uur exclusief btw, prijzen uitgaande van bemiddeling op ons kantoor. Bij alternatieve locaties worden eventuele kosten doorberekend.*
Rechtsbijstandsverzekering: Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt.

* Het wil voorkomen dat de klant ervoor kiest om de gesprekken elders plaats te laten vinden dan bij Lataster & Vojacek.