Wij vragen ook iets van u

doormediation

Wij vragen ook iets van u

Ons is er veel aan gelegen om partijen in welke conflictsituatie dan ook die hulp te bieden die kan bijdragen aan een mogelijke oplossing van het conflict. De impact van een conflict, of het nu een scheiding, een familieconflict, een arbeidsconflict, een conflict op bestuurlijk niveau of een burenruzie betreft, is enorm. Als onze extra steun en begeleiding ertoe leidt dat partijen er dan toch in slagen een oplossing te vinden dan is onze inzet geslaagd. Voor ons zijn dat de dagen “met een gouden randje”. Neemt niet weg dat zonder bereidheid van partijen het een utopie is om tot een oplossing te komen. Wij vragen het volgende van u.

  • bereidheid en commitment
  • bewustzijn
  • verantwoordelijkheid voor eigen gedrag

Over de auteur

mediation administrator

Geef een reactie