Letselschadeconflicten

Verzekeraars maken veelvuldig gebruik van mediation

Op het gebied van (letsel)schade en schaderegelingen heeft mediation in de loop der jaren een vaste plek verworven. Het Verbond van Verzekeraars heeft zelfs in zijn gedragscode opgenomen dat mediaton kan en mag worden toegepast als de behandeling van letselschade niet naar wens verloopt.