U gaat scheiden of u gaat uit elkaar, denk aan uw belastingaangifte.

Inleiding
Bent u het afgelopen jaar gescheiden, is uw geregistreerd partnerschap ontbonden of woont u niet meer samen? Dan heeft dit gevolgen voor uw belastingaangifte in 2022. Belastingaangifte doen, is meestal niet het eerste waar u aan denkt als u uit elkaar gaat.

U heeft een fiscaal partnerschap als u getrouwd bent, samenwoont met een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Daarnaast heeft u fiscaal partnerschap als u beide op hetzelfde adres staat ingeschreven, belastingplichtig bent en er tenminste een minderjarig kind staat ingeschreven op hetzelfde adres. In alle voorafgaande gevallen kunt u samen aangifte doen.

Wanneer eindigt het fiscaal partnerschap?
Het fiscaal partnerschap eindigt bij echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap of niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan. Voor wat betreft een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap zodra u een echtscheidingsverzoek of een verzoek tot ontbinding geregistreerd partnerschap bij de rechtbank indient. Woonde u samen, maar bent u niet getrouwd? Dan eindigt het fiscaal partnerschap zodra u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Wanneer kunt u nog wel samen belastingaangifte doen? 
Gaat u tijdens het jaar uit elkaar dan kunt u ervoor kiezen om het hele jaar als fiscaal partners te worden beschouwd. In dat jaar mag u voor de laatste keer samen aangifte doen. Aftrekposten kunnen meer opleveren als u ze opgeeft bij de ander. U krijgt soms meer of hogere heffingskortingen als u samen aangifte doet. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of ontvangen.

Mediation
Zoals gezegd, samen aangifte doen is niet het eerste waar je aan denkt als je uit elkaar gaat. Ruzie, gekibbel en emotie zijn niet de ingrediënten die ervoor zorgen een- en ander goed te regelen. Indien u er niet samen uitkomt, kan mediation een uitkomst bieden. U voorkomt advocaten, de gang naar de rechter, veel rompslomp, geld en energie. Een mediator is onafhankelijke, onpartijdige en neutraal en brengt partijen met elkaar in gesprek, zoekt naar overlappende belangen.
In mediation kunt u afspraken maken over het doen van de belastingaangifte om zo te komen tot een optimaal voordeel.