Familie- en scheidingsconflicten

De voordelen van mediation bij een scheiding

Bij een scheiding kan de communicatie tussen (ex-)partner(s) moeizaam verlopen. Dit heeft meestal te maken met onbegrip, wantrouwen en emoties. Door mediation kunt u in goed overleg afspraken maken. U bepaalt zelf welke afspraken u met uw (ex-)partner wenst vast te leggen. De voordelen daarvan zijn dat u veelal sneller tot een oplossing komt, dat de gang naar de rechter wordt vermeden en dat het onderlinge contact – vaak in het belang van de kinderen – behouden blijft.