Familie- en scheidingsconflicten

De voordelen van mediation bij een scheiding

Bij een scheiding kan de communicatie tussen (ex-)partner(s) moeizaam verlopen. Dit heeft meestal te maken met onbegrip, wantrouwen en emoties. Door mediation kunt u in goed overleg afspraken maken. U bepaalt zelf welke afspraken u met uw (ex-)partner wenst vast te leggen. De voordelen daarvan zijn dat u veelal sneller tot een oplossing komt, dat de gang naar de rechter wordt vermeden en dat het onderlinge contact – vaak in het belang van de kinderen – behouden blijft.

 

Kinderen moeten een scheiding begrijpen en verwerken

Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders. Dat overkomt ze. KIES-omgangsbegeleiding is er voor kinderen van gescheiden ouders en biedt hun de mogelijkheid om hun verhaal te doen. Dit vooral om te voorkomen dat ze in een loyaliteitsconflict terechtkomen. Mediation zorgt ervoor dat de belangen van de kinderen onder de aandacht van de ouders komen, waarna gezamenlijk een ouderschapsplan kan worden opgesteld.

 

De belangen van minderjarigen beschermen

De bijzonder curator Jeugdzaken behartigt de belangen van minderjarigen tijdens een gerechtelijke procedure. Deze heeft dan een bemiddelende en adviserende rol en kan optreden bij vraagstukken rond kinderbeschermingsmaatregelen en familierechtelijke zaken. Lukt het niet om problemen binnenshuis op te lossen, dan vertegenwoordigt de bijzonder curator Jeugdzaken minderjarige kinderen tijdens een rechtszaak.

Blog: U gaat scheiden of u gaat uit elkaar, denk aan uw belastingaangifte. Lees meer