Burenruzies

Verbeter uw woongenot

Burengeschillen komen vaak voor doordat de onderlinge verdraagzaamheid afneemt. Geluidsoverlast, rondslingerend vuil, onenigheid over een erfgrens en pesterijen zijn voorbeelden van oorzaken die kunnen leiden tot hoogoplopende ruzies, waardoor woongenot wordt beperkt. Door te kiezen voor mediation kan de leefbaarheid in een buurt, wijk en zelfs een gemeente sterk toenemen.