Bijzonder curator Jeugdzaken

De belangen van minderjarigen beschermen

De bijzonder curator Jeugdzaken behartigt de belangen van minderjarigen tijdens een gerechtelijke procedure. Deze heeft dan een bemiddelende en adviserende rol en kan optreden bij vraagstukken rond kinderbeschermingsmaatregelen en familierechtelijke zaken. Lukt het niet om problemen binnenshuis op te lossen, dan vertegenwoordigt de bijzonder curator Jeugdzaken minderjarige kinderen tijdens een rechtszaak.