Bestuurlijke conflicten

Binnen de overheid is mediation algemeen aanvaard

Mediation wordt steeds vaker toegepast om geschillen op te lossen tussen enerzijds de overheid en anderzijds burgers en/of bedrijven. Voor provincies, gemeenten, justitie en de Belastingdienst geldt dat klachtenprocedures en bezwaarschriften kunnen worden voorkomen. Voor burgers en bedrijven geldt dat er serieus naar hen wordt geluisterd. Bijkomend effect is dat mediation de afstand verkleint tussen overheid en burger.