Samenwerking

Tijdens een mediationtraject gebeurt het regelmatig dat er bij partijen of een van de partijen de behoefte bestaat aan extra ondersteuning vanuit een andere discipline. Bijvoorbeeld een psycholoog, een jurist, een financieel specialist of een notaris. Nederland staat bekend vanwege de enorme veelvoud aan verschillende instanties die waar dan ook hulp kunnen bieden. Echter om in dit “woud” van instanties een weg te vinden is niet eenvoudig. Het ontbreekt aan samenwerking tussen deze instanties en de wachtlijsten zijn enorm. Niet bevorderlijk.
Om deze reden vinden Lataster & Vojacek het van belang, indien partijen dit wensen, een beroep te kunnen doen op extra ondersteuning van professionals.

Consilio Tax & Law

ADR Instituut

Notariskantoor Piek

Mediators federatie Nederland

Academie voor Mediationopleidingen