Conflicten en onze rol

Conflicten ontstaan omdat geen twee mensen gelijk zijn

Mensen zijn sociale wezens. Elke dag opnieuw zoeken we elkaar op. We bouwen onze relaties verder uit en starten nieuwe relaties. Dat doen we privé en zakelijk. Omdat geen twee mensen gelijk zijn, kunnen daardoor conflicten ontstaan.

Door wederzijdse belangen centraal te stellen kan men tot een passende oplossing komen. Daardoor kan een gang naar de rechter worden voorkomen. Dat bespaart tijd en kosten. Maar wat misschien nog veel belangrijker is: de relatie met de andere partij in het conflict wordt niet onnodig beëindigd.

Lataster & Vojacek verplaatst zich in uw persoonlijke verhaal en in dat van de andere partij. Zo wordt de weg geopend naar een oplossing waar iedereen mee verder kan. Met welk conflict u ook te maken heeft Lataster & Vojacek gaat in uw schoenen staan.

Verschillende rollen
Wat zijn de mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen?

Onderstaande publieksfolder maakt duidelijk wat mediation is, wat de voordelen zijn van een MfN-registermediator en wanneer en waarom je deze kunt inschakelen. De folder is hieronder online als pdf beschikbaar.

Folder_A4_M07Y2021_digitaal

Mediation
De mediator blijft inhoudelijk op afstand tijdens de zoektocht naar een oplossing voor het conflict,  begeleidt het proces en schept ruimte voor de deelnemende partijen, waardoor die via hun eigen kennis van het conflict zelf tot een wederzijds bevredigend eindresultaat kunnen komen.

Conflictbemiddeling
De conflictbemiddelaar onderzoekt inhoudelijk wat de afzonderlijke belangen zijn van de deelnemende partijen. Tevens inventariseert de conflictbemiddelaar waar die belangen botsen en waar zich het eventuele onderlinge venijn bevindt. Op basis van deze inhoudelijke regierol wordt een concreet oplossingsvoorstel uitgewerkt.

Conflict coaching
De conflictcoach helpt de deelnemende partijen om zich bewust te worden van aanhoudend ineffectief gedrag dat een oplossing voor het conflict in de weg staat. Vervolgens worden de partijen begeleidt op weg naar effectief gedrag, waarbij interactie en het leveren van een eigen positieve bijdrage centraal staan.