De erfenis leidt steeds vaker tot ruzie

Volkskrant vrijdag 10 november 2017

“Erfenissen leiden in toenemende mate tot rechtszaken – en tot breuken in de familie. De welvaart is toegenomen, dus er is meer geld gemoeid met erfenissen.” …. “Een toenemend aantal bemiddelaars treedt op bij familieruzies.”
Meestal gaat het in dit soort kwesties niet over de erfenis zelf. Er ligt vaak een ruzie of emotie aan ten grondslag.

Lees meer over dit artikel in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/economie/erfenis-dat-leidt-steeds-vaker-tot-rechtszaken-en-familiebreuken~a4535649/