Emmy & Iwan

Van opleiding naar praktijk

De opleiding tot mediator en bijbehorende specialisaties is beslist een absoluut vereiste. Daarnaast is het niet minder van belang dat een mediator vooral gedreven moet zijn en over passie voor het vak dient te beschikken. Voor Lataster & Vojacek betekent dit een natuurlijke gedrevenheid, enthousiasme en empathie. Alleen op deze manier ontwikkelt een mediator zijn eigen stijl.
Voor Lataster & Vojacek leeft er een diep besef en overtuiging dat conflicten nergens toe leiden. Er zijn altijd openingen, er kan altijd gezocht worden naar een oplossing. Naast het verleden is er immers ook nog een toekomst.
Trots, angst, gedachten van zwakte kunnen partijen ervan weerhouden een stap te doen en al zeker niet een eerste stap. En juist die eerste stap is een teken van kracht en besef dat blijven hangen in standpunten voor niemand iets oplevert.
Lataster & Vojacek wil niets liever dan samen met de partijen deze stappen maken.

Emmy Lataster

Emmy

In 1983 is Emmy als eigenaar-directeur gestart met een onderneming in de dienstverlenende sector. Na de algemene mediationopleiding in 2001 heeft zij diverse specialisatieopleidingen gevolgd, onder andere op het gebied van scheidingen. Als MfN registermediator is Emmy gespecialiseerd in omgangsbegeleiding voor kinderen van wie de ouders gaan scheiden. Zij is bijzonder curator Jeugdzaken, relatiecoach en mediator in strafzaken. Sinds enkele jaren werkt zij – ook voor de rechtbank – fulltime als mediator.

Iwan VojaeckIwan

Iwan heeft zijn doctoraalstudie Nederlands Recht voltooid aan de Universiteit Maastricht. Ook is hij in het bezit van het diploma legal mediator na een postacademische beroepsopleiding aan het ADR Instituut Amsterdam. Naast mediation, partijbegeleiding en onderhandelen, onderscheidt dit instituut zich door veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van een juiste houding en eigen stijl in de omgang met conflicten. Verder heeft Iwan als vroegere directeur van Vojacek Wijnen ruime ervaring in de combinatie van intermenselijk en zakelijk verkeer. Net als Emmy is hij MfN registermediator.