Bewustzijn

doormediation

Bewustzijn

Om een oplossing te vinden is het voor partijen van belang dat zij beseffen wat hun eigen aandeel- en verantwoordelijkheid is binnen het conflict. Dat is pas mogelijk als partijen in staat zijn te relativeren. Wij stellen partijen in staat om te relativeren waardoor er ruimte komt voor creativiteit. Creativiteit kan ervoor zorgen dat partijen niet blijven vast hangen in patronen, loskomen van standpunten en open staan om met elkaar naar een oplossing te zoeken.

Over de auteur

mediation administrator

Geef een reactie