Maandelijks archief juli 2017

doormediation

Emoties

Emoties zijn vaak medebepalend voor het wel of niet slagen van een mediation. Emoties versterken vaak het conflict. Wij schenken aandacht- en bieden ruimte aan partijen om emoties te uiten. Ook hier gaan wij in de schoenen van “die ander” staan. Emotionele aandacht vinden wij van essentieel belang. Wij zijn van mening dat, indien daar waar nodig, voldoende aandacht wordt besteed aan emoties dit de stap naar het vinden van een oplossing vaak eenvoudiger maakt.

doormediation

Bewustzijn

Om een oplossing te vinden is het voor partijen van belang dat zij beseffen wat hun eigen aandeel- en verantwoordelijkheid is binnen het conflict. Dat is pas mogelijk als partijen in staat zijn te relativeren. Wij stellen partijen in staat om te relativeren waardoor er ruimte komt voor creativiteit. Creativiteit kan ervoor zorgen dat partijen niet blijven vast hangen in patronen, loskomen van standpunten en open staan om met elkaar naar een oplossing te zoeken.

doormediation

Duur van een mediation

Wij bieden geen standaardpakket. Wij kunnen niet exact aangeven hoelang een mediationtraject duurt. Dit is afhankelijk van de aard- en de ernst van het conflict en vaak ook hoe lang een “strijd” al duurt. Voor ons is het vooral van belang dat partijen bereid zijn om tot een oplossing te komen.

doormediation

Wij vragen ook iets van u

Ons is er veel aan gelegen om partijen in welke conflictsituatie dan ook die hulp te bieden die kan bijdragen aan een mogelijke oplossing van het conflict. De impact van een conflict, of het nu een scheiding, een familieconflict, een arbeidsconflict, een conflict op bestuurlijk niveau of een burenruzie betreft, is enorm. Als onze extra steun en begeleiding ertoe leidt dat partijen er dan toch in slagen een oplossing te vinden dan is onze inzet geslaagd. Voor ons zijn dat de dagen “met een gouden randje”. Neemt niet weg dat zonder bereidheid van partijen het een utopie is om tot een oplossing te komen. Wij vragen het volgende van u.

  • bereidheid en commitment
  • bewustzijn
  • verantwoordelijkheid voor eigen gedrag