Wij gaan in uw schoenen staan

Met welk conflict u ook te maken heeft

Niet voor u, maar met u

Mensen keren elkaar tijdelijk de rug toe om tal van redenen. Lataster & Vojacek is er dan voor u, maar nog veel meer met u.

Verplaatsen

Wij verplaatsen ons in uw persoonlijke verhaal en dat van de andere partij. Zo openen we de weg naar een oplossing waar iedereen verder mee kan.

Luisteren

Dit doen wij op de eerste plaats door te luisteren. U krijgt bij ons de gelegenheid uw eigen verhaal te vertellen zonder dat er geoordeeld of veroordeeld wordt.

Vertrouwen

Bij ons bent u vrij om te spreken en uit te spreken waar het daadwerkelijk om gaat. Aandacht en respect zijn voor ons kernwaarden. Vertrouwen en vertrouwelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Veiligheid

Wij zijn betrokken zonder daarin partijdig te zijn. Wij kunnen ons voldoende inleven in uw conflict zonder dat we ons het conflict toe eigenen.

Begeleiding

Als onze begeleiding ertoe leidt dat u een oplossing vindt voor uw conflict dan zijn wij in onze missie geslaagd. Ook nadat het conflict is opgelost kunnen wij u blijven begeleiden.

Neem gerust contact met ons op voor een gratis advies

In de vakantiemaanden korting op onze tarieven

Onze specialiteiten

doormediation jul 6, 2017

Emoties

Emoties zijn vaak medebepalend voor het wel of niet slagen van een mediation. Emoties versterken vaak het conflict. Wij schenken aandacht- en bieden...

doormediation jul 6, 2017

Bewustzijn

Om een oplossing te vinden is het voor partijen van belang dat zij beseffen wat hun eigen aandeel- en verantwoordelijkheid is binnen het conflict....

doormediation jul 6, 2017

Duur van een mediation

Wij bieden geen standaardpakket. Wij kunnen niet exact aangeven hoelang een mediationtraject duurt. Dit is afhankelijk van de aard- en de ernst van...

doormediation jul 6, 2017

Wij vragen ook iets van u

Ons is er veel aan gelegen om partijen in welke conflictsituatie dan ook die hulp te bieden die kan bijdragen aan een mogelijke oplossing van het conflict....